Chuyên viên Chính sách và Phát triển sản phẩm KHDN

Toàn thời gian 36 lượt xem
  • TP. Hồ Chí Minh Cấp bậc:   Nhân viên
  • Mức lương:   Thỏa thuận
  • Ngày đăng: 2023-10-19 04:02:06 Ngày hết hạn: 2023-11-18 04:02:06
  • Ngành nghề : Kinh Doanh - Thương mại - Bán hàng - Dịch vụ

Mô tả công việc

TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

1. Nghiên cứu, xây dựng, phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp

2. Thiết kế, cải tiến và đánh giá hiệu quả sản phẩm

3. Xây dựng/tham gia xây dựng, hỗ trợ phát triển khai chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan

4. Quản lý IBIC – IJCA và các loại khác (nếu có phát sinh)

5. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo có thẩm quyền phân công.

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

1. Nghiên cứu, xây dựng, phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp:

a. Nghiên cứu, xây dựng, phát triển nghiên cứu sản phẩm phù hợp với kế hoạch chung về phát triển sản phẩm, dịch vụ tín dụng của Phòng Chính sách & Phát triển sản phẩm doanh nghiệp.

b. Hàng tháng, theo dõi, phân tích tiến trình thực hiện kế hoạch bán sản phẩm của các đơn vị trong toàn hệ thống để xác định nguyên nhân và đưa ra các giải pháp giải quyết mục tiêu hoàn thành kế hoạch, báo cáo cho Phòng trưởng/ Phó phòng Phòng Chính sách & Phát triển sản phẩm doanh nghiệp.

2. Thiết kế, cải tiến và đánh giá sản phẩm hiệu quả:

a. Thiết kế, cải tiến sản phẩm phụ trách phù hợp với nhu cầu khách hàng và chiến lược phát triển kinh doanh ngân hàng trong từng thời kỳ.

b. Định kỳ hàng quý, đánh giá hiệu quả sản phẩm, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp cải tiến nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm.

c. Hướng dẫn, hỗ trợ bán hàng và giải quyết các vấn đề của các đơn vị trong hệ thống liên quan đến sản phẩm phụ trách.

d. Tham gia xây dựng các loại cửa sổ sản phẩm nghiệp vụ nhắm tới phổ biến sản phẩm cho các đơn vị trong hệ thống, khách hàng.

đ. Tổ chức các cuộc thảo luận/hội nghị nhằm mục đích phổ biến sản phẩm đến khách hàng.

3. Xây dựng/tham gia xây dựng web, hỗ trợ phát triển chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan:

a. Tham gia xây dựng các chính sách, quy định, quy định, liên kết quy trình để hoạt động của các đơn vị.

b. Tham gia đào tạo, phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc phát triển khai chính sách, quy định, quy chế, quy trình.

4. Quản lý IBIC – IJCA và các nguồn khác (nếu có phát sinh). Triển khai nguồn IBIC – IJCA và các nguồn khác theo phân công của Ban lãnh đạo.

5. Phát triển cá nhân:

a. Tu dưỡng đạo đức, rèn rèn tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

b. Tham gia các khóa đào tạo, tự đào tạo chiến không ngừng nâng cao khả năng hiểu biết, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kiến ​​thức, kỹ năng làm việc.

c. Xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân phù hợp với xu hướng phát triển hệ thống nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công việc và tổ chức.

6. Tuân thủ:

a. Tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của HDBank trong quá trình thực hiện nghiệp vụ.Tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp của HDBank.

b. Tuân thủ sự điều động công tác và phân công việc của Lãnh đạo có thẩm quyền.

7. Thực hiện nhiệm vụ khác Do Lãnh đạo có thẩm quyền phân công.

Quảng cáo / Dành cho nhà tài trợ
Liên hệ: E-mail: quanhedoanhnghiep@hub.edu.vn
Điện thoại: (028) 38971633

Yêu cầu

1. Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

2. Trình độ học: thành đỗ vi tính văn phòng.

3. Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Cấp độ C hoặc tương thích.

4. Kiến thức cơ bản về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước...

5. Kiến thức về các hoạt động tài chính, Ngân hàng, quản lý Ngoại Giấc…

6. Kinh nghiệm: Có tối tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan

Phúc lợi

Lương : Thương lượng

Liên hệ thông tin

Địa chỉ: 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: 028-62915916

Email: tuyendung@hdbank.com.vn