Điều khoản và điều kiện

Chấp Thuận Điều khoản & Điều kiện

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản & Điều Kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website đăng tuyển dụng vieclam.buh.edu.vn (sau đây gọi là "Website Việc Làm BUH"). Bằng việc truy cập và sử dụng Website Việc Làm BUH, bạn (sau đây có thể được gọi là “bạn” hoặc “Khách hàng”, trừ phi ngữ cảnh yêu cầu khác đi) chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website Việc Làm BUH. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email contact@vieclam.buh.edu.vn.

Liên hệ quảng cáo
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên
Địa chỉ: 56 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, TP.HCM
E-mail: quanhedoanhnghiep@hub.edu.vn
Điện thoại: (028) 38971633