Chuyên gia Quản lý kế hoạch - MRBB

Toàn thời gian 28 lượt xem
  • Hà Nội Cấp bậc:   Nhân viên
  • Mức lương:   Thỏa thuận
  • Ngày đăng: 2023-10-27 02:21:13 Ngày hết hạn: 2023-11-26 02:21:13
  • Ngành nghề : Tài chính - Ngân hàng

Mô tả công việc

1. Hoạt động quản lý kế hoạch

- Xây dựng và quả trị hiệu quả việc phân bổ định biên, doanh số, thu thuần, chi phí của Ngân hàng Bán lẻ và chiều Kênh/ Sản phẩm/ ĐVKD.

- Quản trị KPI, hiệu quả thu thuần chi phí chi Ngân hàng Bán lẻ; phối hợp với các phòng ban và Khối liên quan trong công tác quản trị dữ liệu hiệu quả bán hàng và vận hành nhằm đảm bảo mục tiêu tài chính.

- Quản trị hiệu quả các vấn đề liên quan đến chi phí RB trình qua TGĐ NHBL.

- Phối hợp với QLTC xây dựng các hệ thống báo cáo và follow kế hoạch doanh số, thu thuần, lợi nhuận đến chiều Kênh/ Sản phẩm/ ĐVKD.

2. Phối hợp và phát triển đội ngũ:

- Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác trong Khối để xây dựng và điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh linh hoạt theo từng thời kì và đảm bảo mục tiêu tài chính chung của Ngân hàng Bán lẻ, hướng đến các công tác quản trị hiệu quả một cách chủ động.

- Đào tạo kĩ năng phân tích dữ liệu đến các đối tượng nhân sự Hội sở nhằm nâng cao vai trò phân tích.

- Đào tạo kĩ năng phân tích, nhìn nhận vấn đề cho các thành viên trong Phòng.

- Thực hiện các công việc có liên quan theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng

Quảng cáo / Dành cho nhà tài trợ
Liên hệ: E-mail: quanhedoanhnghiep@hub.edu.vn
Điện thoại: (028) 38971633

Yêu cầu

1. Trình độ : Đại học trở lên - Chuyên ngành :Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng,…

- Yêu cầu ngoại ngữ : Cấp độ Tiếng Anh

- Chứng chỉ khác (nếu có) : Phân tích dữ liệu

- Tin học văn phòng :Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu: Python, Power BI, Excel và các phương pháp phân tích nhìn nhận vấn đề

2. Kinh nghiệm

-Kinh nghiệm chuyên môn : tối thiểu 4.5 năm trong lĩnh vực: Xây dựng báo cáo, phân tích số liệu kinh doanh, Quản lý tài chính tại các Ngân hàng và TCTD khác.

3. Kiến thức

- Am hiểu về tổ chức : Cơ cấu và mô hình bán hàng

- Am hiểu về lĩnh vực và ngành nghề đang cung cấp; Các sản phẩm ngân hàng

- Am hiểu về sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng bán lẻ

- Am hiểu về các quy trình, chính sách trong đơn vị: Các văn bản liên quan đến tài chính Ngân hàng, đặc biệt là các quy trình, quy chế, quy định

Phúc lợi

Lương thỏa thuận

Thông tin liên hệ

•  Bộ phận tuyển dụng:

•  Điện thoại: 0962.000.835

• Website Tuyển dụng: http://career.msb.com.vn

•  Email: tuyendung@msb.com.vn