Chuyên viên Cao cấp Dữ liệu - Dự án Core Banking

Toàn thời gian 29 lượt xem
 • Hà Nội Cấp bậc:   Nhân viên
 • Mức lương:   Thỏa thuận
 • Ngày đăng: 2023-10-27 02:47:33 Ngày hết hạn: 2023-11-26 02:47:33
 • Ngành nghề : Quản trị - quản lý - Quản trị Rủi ro - Chất lượng

Mô tả công việc

 1. Tham mưu, giúp việc cho các cấp có thẩm quyền trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ Hỗ trợ tín dụng đối với mảng nghiệp vụ hạch toán trên hệ thống Corebanking, sử dụng và khai thác báo cáo trên hệ thống Report, sử dụng các ứng dụng phần mềm có lên quan đến công tác Hỗ trợ tín dụng (các quy trình trên nền tảng ECM, công cụ xây dựng trên corebanking,..); Tham gia xây dựng quy chế, quy định, quy trình liên quan đến hạch toán, báo cáo, sử dụng ứng dụng phần mềm tại SHB
 2. Có khả năng hướng dẫn hạch toán trên hệ thống Corebanking, sử dụng và khai thác báo cáo trên hệ thống Report, sử dụng các ứng dụng phần mềm có lên quan đến công tác Hỗ trợ tín dụng cho nhân viên Hỗ trợ tín dụng, CV Hỗ trợ tín dụng, CV Hỗ trợ tín dụng cấp 1, CV QL DL, CV QL DL cấp 1
 3. Chủ động đề xuất các sửa đổi, điều chỉnh đối với các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn liên quan trực tiếp đến hoạt động Hỗ trợ tín dụng đối với mảng nghiệp vụ hạch toán trên hệ thống Corebanking, sử dụng và khai thác báo cáo trên hệ thống Report, sử dụng các ứng dụng phần mềm có lên quan đến công tác Hỗ trợ tín dụng (các quy trình trên nền tảng EMC, công cụ xây dựng trên corebanking,..)
 4. Có khả năng tham mưu cho lãnh đạo Trung Tâm trong việc tham gia ý kiến đối với các văn bản có liên quan đến nghiệp vụ tín dụng do các Trung tâm/Ban khác ban hành có liên quan đến mảng nghiệp vụ hạch toán trên hệ thống Corebanking, sử dụng và khai thác báo cáo trên hệ thống Report, sử dụng các ứng dụng phần mềm có lên quan đến công tác Hỗ trợ tín dụng (các quy trình trên nền tảng EMC, công cụ xây dựng trên corebanking,..)
 5. Có khả năng tổng hợp báo cáo, đề xuất các phương án xứ lý các vấn đề còn tồn tại liên quan đến mảng nghiệp vụ hạch toán trên hệ thống Corebanking, sử dụng và khai thác báo cáo trên hệ thống Report, sử dụng các ứng dụng phần mềm có lên quan đến công tác Hỗ trợ tín dụng (các quy trình trên nền tảng EMC, công cụ xây dựng trên corebanking,..)
 6. Tham gia tổ tư vấn/hướng dẫn các Phòng Hỗ trợ tín dụng khi có vướng mắc trong quá trình thực hiện các văn bản tín dụng, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ Hỗ trợ tín dụng của SHB liên quan đến mảng nghiệp vụ hạch toán trên hệ thống Corebanking, sử dụng và khai thác báo cáo trên hệ thống Report, sử dụng các ứng dụng phần mềm có lên quan đến công tác Hỗ trợ tín dụng (các quy trình trên nền tảng ECM, công cụ xây dựng trên corebanking,..)
 7. Phụ trách/tham gia Đoàn Kiểm tra hoạt động Hỗ trợ tín dụng tại các ĐVKD liên quan đến mảng nghiệp vụ hạch toán trên hệ thống Corebanking, sử dụng và khai thác báo cáo trên hệ thống Report, sử dụng các ứng dụng phần mềm có lên quan đến công tác Hỗ trợ tín dụng (các quy trình trên nền tảng EMC, công cụ xây dựng trên corebanking,..)
 8. Nhanh chóng tiếp nhận những phản hồi về vướng mắc, bất cập và đề xuất những sửa đổi bổ sung hợp lý trong công tác hạch toán trên hệ thống Corebanking, hệ thống Report, các ứng dụng phần mềm có lên quan đến công tác Hỗ trợ tín dụng (các quy trình trên nền tảng EMC, công cụ xây dựng trên corebanking,..)
 9. Rà soát, phát hiện kịp thời các sai sót việc nhập liệu thông tin, hạch toán trên hệ thống Corebanking và các ứng dụng phần mềm có lên quan đến công tác Hỗ trợ tín dụng (các quy trình trên nền tảng EMC, công cụ xây dựng trên corebanking,..). Tổng hợp nhanh và yêu cầu các CN kịp thời chỉnh sửa sai sót, đảm bảo không gây rủi ro và thiệt hại cho ngân hàng.
 10. Tham mưu, giúp việc cho các cấp có thẩm quyền trong việc xây dựng hệ thống mẫu biểu báo cáo khoa học phù hợp với mục đích báo cáo dễ hiểu, dễ tổng hợp; Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Trung tâm về những vấn đề tín dụng phát sinh tại các ĐVKD cần thiết phải được kiểm soát thông qua các số liệu báo cáo
 11. Kiểm soát nội dung báo cáo theo yêu cầu, đúng tiến độ các báo cáo tín dụng tổng hợp, đưa ra các đánh giá phân tích tổng quát báo cáo trước khi chuyển cho quản lý
 12. Kiểm soát nội dung báo cáo theo yêu cầu, đúng tiến độ dữ liệu thống kê các giao dịch của bộ phận Hỗ trợ tín dụng trên hệ thống corebanking và các ứng dụng phần mềm có lên quan đến công tác Hỗ trợ tín dụng (các quy trình trên nền tảng EMC, công cụ xây dựng trên corebanking,..) để xác định số lượng nhân sự Hỗ trợ tín dụng cần thiết tại ĐVKD. 
 13. Phối hợp với Phòng QL nghiệp vụ Hỗ trợ tín dụng tính toán số lượng định biên nhân sự Hỗ trợ tín dụng tại ĐVKD, đánh giá chất lượng nhân sự Hỗ trợ tín dụng tại các ĐVKD trong các kỳ đánh giá nhân sự, đánh giá chất lượng công tác Hỗ trợ tín dụng tại các ĐVKD đố với công tác hạch toán trên hệ thống Corebanking, hệ thống Report, các ứng dụng phần mềm có lên quan đến công tác Hỗ trợ tín dụng (các quy trình trên nền tảng EMC, công cụ xây dựng trên corebanking,..)
 14. Kiểm soát, cung cấp số liệu báo cáo chính xác, kịp thời khi có yêu cầu của Ban lãnh đạo.
 15. Tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo, đánh giá tác động đến tình hình hoạt động tín dụng của toàn hệ thống trước khi chuyển cho Ban lãnh đạo Trung tâm theo yêu cầu của Giám đốc TT Hỗ trợ tín dụng /Phụ trách P QL Hỗ trợ tín dụng KV
 16. Có năng lực, trình độ để phối hợp cùng Khối IT xây dựng các phần mềm cải thiện và nâng cao chất lượng công tác Hỗ trợ tín dụng với mục tiêu xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu ghi nhận các thông tin đầu vào liên quan đến Khách hàng cũng như các thông tin liên quan đến khoản cấp tín dụng, giải ngân/phát hành bảo lãnh, LC với mục tiêu làm giảm công tác báo cáo thủ công, nâng cao năng suất lao động của NLĐ, đồng thời nâng cao chất lượng và tiến độ báo cáo theo phân công của TP QL Dữ liệu/Ban Giám đốc TT Hỗ trợ tín dụng.
 17. Có thể tham gia trợ giảng trong công tác đào tạo cho nhân viên Hỗ trợ tín dụng, CV Hỗ trợ tín dụng cấp 1, cấp 2, CV QL DL, CV QL DL cấp 1 trong công tác sử dụng hệ thống Report, các ứng dụng phần mềm có lên quan đến công tác Hỗ trợ tín dụng (các quy trình trên nền tảng EMC, công cụ xây dựng trên corebanking,..)
 18. Tham gia soạn thảo đề thi tuyển dụng chuyên viên Hỗ trợ tín dụng, đề kiểm tra rà soát nghiệp vụ
 19. Chủ động đề xuất các sửa đổi, điều chỉnh đối với các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn liên quan trực tiếp đến công tác Hỗ trợ tín dụng;

Quảng cáo / Dành cho nhà tài trợ
Liên hệ: E-mail: quanhedoanhnghiep@hub.edu.vn
Điện thoại: (028) 38971633

Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm tại bộ phận có liên quan đến tín dụng (QL Hỗ trợ tín dụng, Hỗ trợ tín dụng, QHKH, …)

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm sử dụng hệ thống corebanking

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm về việc triển khai hệ thống Corebanking

Liên hệ:

Địa chỉ: Số 77 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Email: tuyendung@shb.com.vn

Truy cập website: tuyendung.shb.com.vn

Phúc lợi

Bảo hiểm

 Du Lịch

 Phụ cấp

 Đồng phục

 Thưởng

 Chăm sóc sức khỏe

 Đào tạo

 Công tác phí

 Chế độ nghỉ phép