Kiến trúc Ứng dụng

Toàn thời gian 43 lượt xem
  • Hà Nội Cấp bậc:   Nhân viên
  • Mức lương:   Thỏa thuận
  • Ngày đăng: 2023-10-18 02:28:15 Ngày hết hạn: 2023-11-17 02:28:15
  • Ngành nghề : Công nghệ số - CNTT - IT - Phần mềm - Thiết kế đồ hoạ web -phần cứng/mạng

Mô tả công việc

- Xây dựng các kiến trúc và giải pháp công nghệ cho các yêu cầu nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn liên quan.

- Xây dựng kiến trúc và tổng quan hệ thống CNTT, chức năng các phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng tại SHB.

- Quản trị rủi ro và đánh giá rủi ro CNTT.

- Nghiên cứu triển khai giải pháp công nghệ/ ứng dụng mới

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ mới phù hợp theo lộ trình và chiến lược phát triển của ngân hàng.

- Giám sát, đảm bảo việc triển khai các giải pháp công nghệ tại các đơn vị chức năng được thực hiện đúng theo kiến thúc, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Phát triển, duy trì, quản lý tổng quan các kiến trúc giải pháp.

Quảng cáo / Dành cho nhà tài trợ
Liên hệ: E-mail: quanhedoanhnghiep@hub.edu.vn
Điện thoại: (028) 38971633

Yêu cầu

- Đại học hoặc trên Đại học, chuyên ngành CNTT, ĐTVT hoặc các Chuyên ngành tương đương.

- Kiến trúc và tổng quan hệ thống CNTT, chức năng các phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng

- Kiến thức về kiến trúc Mononithic mô hình 3 lớp, triến trúc hướng dịch vụ và kiến trúc Microservices, Docker, Docker Swarm, Kubernetes.

- Kiến thức về dữ liệu CoreBank, CoreCard, Ebanking, ESBKiến thức hệ thống Central Logging, Central Monitoring.Kiến thức cơ bản về DevOp, lập trình có cấu trúc và lập trình hướng đối tượng (Java, Python…).

- Có kinh nghiệm triển khai một trong các dự án Corebank/CoreCard/Ebanking/ESB với vai trò Tổ trưởng trở lên

- Có kinh nghiệm ít nhất 4 năm chuyên môn trong mảng Quản trị Vận hành hoặc Phát triển Ứng dụng tại các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng/Tài chính.

- Có kinh nghiệm vận hành triển khai kiến trúc Microservices trên nền tảng  Docker, Docker Swarm, Kubernetes.

- Thành thạo trong việc cấu hình cài đặt trên môi trường Windows/Linux

Phúc lợi

- Bảo hiểm

- Du Lịch

- Phụ cấp

- Đồng phục

- Thưởng

- Chăm sóc sức khỏe

- Đào tạo

- Công tác phí

- Chế độ nghỉ phép