CVC/CVCC Vận hành Dịch vụ tín dụng - Hội sở

Toàn thời gian 37 lượt xem
  • TP. Hồ Chí Minh Cấp bậc:   Nhân viên
  • Mức lương:   Thỏa thuận
  • Ngày đăng: 2023-10-24 02:24:19 Ngày hết hạn: 2023-11-23 02:24:19
  • Ngành nghề : Dịch vụ khách hàng - Tín Dụng - Khách hàng doanh nghiệp - Khách hàng cá nhân

Mô tả công việc

- Xây dựng các tiêu chí, điều kiện, định biên để tuyển dụng các chức danh DVTD;                                    

- Xây dựng chính sách quy định, quy trình nghiệp vụ về Dịch vụ tín dụng phù hợp theo chính sách tín dụng;                                    

- Xây dựng cơ chế đánh giá hiệu suất & thực hiện đánh giá hiệu suất định kỳ cho DVTD tại ĐVKD;                                    

- Tham gia điều phối, giám sát, đánh giá và báo cáo tình hình hoạt động của đội ngũ DVTD;                                    

- Phối hợp xây dựng, triển khai và phân quyền cấp user các hệ thống, phần mềm quản trị, nghiệp vụ (BPM, T24, Redmine, soạn thảo...) theo từng thời kỳ;                                   

- Đề xuất/tham mưu trong công tác tuyển dụng, đào tạo & kiếm tra năng lực đội ngũ DVTD;                                    

- Làm đầu mối chính tiếp nhận và hỗ trợ trực tiếp các vướng mắc trong quá trình tác nghiệp của đội ngũ DVTD                                    

- Thiết lập và tổ chức vận hành các quy trình, hướng dẫn tác nghiệp nội bộ và các quy trình tác nghiệp chung do Phòng chủ trì                                    

- Xây dựng và cải tiến chính sách, quy trình, quy định liên quan mô hình Quản lý Hồ sơ TSBĐ trên toàn hệ thống phù hợp theo chính sách tín dụng;                                    

- Tham gia điều phối, giám sát, kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình hoạt động của mô hình quản lý HS TSBĐ;                                    

- Làm đầu mối chính tiếp nhận và hỗ trợ trực tiếp các vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình quản lý Hồ sơ TSBĐ bao gồm cả Cụm QL HS TSBĐ tại H.O và Cụm QL HS TSBĐ tập trung tại CN/PGD;                                    

- Phối hợp kiểm soát việc phân quyền cấp user trên các hệ thống công nghệ mà DVTD tham gia trong từng thời  kỳ;                                    

- Đề xuất/tham mưu trong công tác tuyển dụng, đào tạo và kiểm tra năng lực đội ngũ nhân sự tại Cụm QL HS TSBĐ;                                    

- Định kỳ ra soát, đánh giá các khu vực, địa bàn có thể thành lập Cụm QL HS TSBĐ và tiến hành triển khai (nếu có).                                    

- Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan đến Phòng;                                    

- Nhận diện, đánh giá và quản lý các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động;                                    

- Lập các báo cáo có liên quan theo quy định                                    

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên

Quảng cáo / Dành cho nhà tài trợ
Liên hệ: E-mail: quanhedoanhnghiep@hub.edu.vn
Điện thoại: (028) 38971633

Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Ngoại thương, Luật

- Tối thiểu 3-4 năm kinh nghiệm vị trí tương đương trong ngân hàng

- Am hiểu nghiệp vụ và kiến thức liên quan đến mảng Dịch vụ tín dụng, Xử lý giao dịch tín dụng

- Thành thạo tin học văn phòng

- Tác phong chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp cao, tính tuân thủ và kỷ luật tốt

Liên Hệ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

Địa Chỉ : 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
Điện Thoại : (+84-28) 028.38.220.960
Email : pns.tuyendung@ocb.com.vn

Nộp qua link: https://ocbjobs.com/vi/jobs/apply/?id=339905

Phúc lợi

Máy tính xách tay

 Bảo hiểm

 Du Lịch

 Phụ cấp

 Thưởng

 Chăm sóc sức khỏe

 Tăng lương

 Công tác phí

 Chế độ nghỉ phép