CV/NV QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG (BASEL II) - KHỐI QLRR

Toàn thời gian 51 lượt xem
 • TP. Hồ Chí Minh Cấp bậc:   Nhân viên
 • Mức lương:   Thỏa thuận
 • Ngày đăng: 2023-10-13 08:32:03 Ngày hết hạn: 2023-11-12 08:32:03
 • Ngành nghề : Quản trị - quản lý - Quản trị Rủi ro - Chất lượng

Mô tả công việc

 1. - Tính toán tổng tài sản có rủi ro tín dụng theo quy định của Thông tư 41/2016/TT-NHNN;
 • Đầu mối tính, giám sát tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo quy định của NHNN và quy định nội bộ của ngân hàng.
 • Lập báo cáo định kỳ về tỷ lệ an toàn vốn (CAR), báo cáo rủi ro tín dụng định kỳ, đột xuất theo quy định của NHNN và quy định nội bộ của ngân hàng.
 • Theo dõi các giới hạn phân bổ tài sản có rủi ro, cảnh báo các trường hợp vượt giới hạn.
 •  Hướng dẫn và trả lời thắc mắc của các phòng/ban/đơn vị tại kênh phân phối hoặc hội sở về cách xác định hệ số rủi ro cho các khoản nợ, cách tính tài sản có rủi ro tín dụng.
 • Tham gia xây dựng kế hoạch ICAAP hàng năm.
 •  Xây dựng và triển khai các quy định liên quan đến quản lý rủi ro tín dụng theo quy định của Thông tư 13/2018/TT-NHNN.
 •  Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng QLRRTD từng thời kỳ
 • Tự đào tạo:

 •  Tự cập nhật tất cả các quy định pháp luật và quy định của Vietbank đã ban hành trên hệ thống (bao gồm các quy định chung và quy định liên quan nghiệp vụ).
 •  Báo cáo hoặc phản hồi các thắc mắc liên quan đến nghiệp vụ, các quy định của Vietbank đến Trưởng đơn vị hoặc người được phân công phụ trách.
 • Tham gia các khóa đào tạo và tập huấn nghiệp vụ liên quan đến công việc.

  Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng đơn vị.

  Trong quá trình thực hiện tất cả các công việc, có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Vietbank, của pháp luật có liên quan.

Quảng cáo / Dành cho nhà tài trợ
Liên hệ: E-mail: quanhedoanhnghiep@hub.edu.vn
Điện thoại: (028) 38971633

Yêu cầu

- Hiểu biết về các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại.

- Hiều biết về các quy định của NHNN trong quản lý rủi ro tín dụng (Tối thiểu là Thông tư 41/2016/TT-NHNN và Thông tư 13/2018/TT-NHNN)

- Hiểu biết tường tận về sử dụng phần mềm liên quan đến công việc (Words, Exel,...)

- Kinh nghiệp làm việc liên quan đến tín dụng tại các TCTD

- Kỹ năng xử lý và thông kê số liệu

- Giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng phân tích, thu thập, đánh giá và tổng hợp thông tin

- Kỹ năng quản lý thời gian

- Vi tính: văn phòng.

Phúc lợi

−  Được tham dự các lớp đào tạo nhà quản lý chuyên nghiệp để phát triển nghề nghiệp.

−  Chế độ phép năm, lễ, tết, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe theo quy định pháp luật. 

−  Được thưởng hiệu quả kinh doanh, các khoản chi bổ sung theo kết quả hoạt động của đơn vị và kết quả công việc của cá nhân.

−  Lương tháng 13, các khoản thưởng năm, lễ, tết theo tình hình thực tế của Ngân hàng.