Chuyên viên cao cấp nghiên cứu chiến lược - MCLB

Toàn thời gian 33 lượt xem
 • Hà Nội Cấp bậc:   Nhân viên
 • Mức lương:   Thỏa thuận
 • Ngày đăng: 2023-10-27 02:21:23 Ngày hết hạn: 2023-11-26 02:21:23
 • Ngành nghề : Ngành nghề khác

Mô tả công việc

1. Nghiên cứu, phân tích đánh giá và dự báo các yếu tổ ảnh hưởng tới hoạt động và chiến lược của MSB 

 • Tìm hiểu và nghiên cứu thông tin kinh tế vĩ mô, thông tin thị trường, đối thủ từ các đơn vị nội bộ của MSB cũng như các nguồn thông tin bên ngoài theo yêu cầu được phân công
 • Tìm hiểu và nghiên cứu các xu hướng phát triển ngành, các giải pháp ứng dụng (mô hình mới, giải pháp ứng dụng công nghệ mới ...), cũng như các cơ hội, xu hướng đầu tư và M&A tại Việt Nam và trên thế giới.
 • Tổng hợp và báo cáo đánh giá thông tin liên quan đến hoạt động và chiến lược của toàn hàng và các đơn vị theo yêu cầu

2. Theo dõi, phân tích, đánh giá và dự báo kết quả hoạt động toàn hàng và các đơn vị để xác định hiện trạng, năng lực nội tại, các vấn đề cần giải quyết nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược

 • Theo dõi, tổng hợp thông tin và phân tích đánh giá và dự báo kết quả hoạt động theo yêu cầu;
 • Thực hiện khảo sát hiệu quả/năng lực tổ chức; theo dõi, tổng hợp thông tin để xác định hiện trạng, năng lực nội tại và đưa ra giải pháp khắc phục các vấn đề cần giải quyết để đạt được mục tiêu chiến lược

3. Xây dựng, cập nhật và quản lý danh mục thông tin của Ngân hàng phục vụ việc cung cấp thông tin cho các nhà Đầu tư, Đối tác chiến lược và hỗ trợ Lãnh đạo tiếp xúc, làm việc với các nhà đầu tư, đối tác tiềm năng của Ngân hàng thuộc phạm vi mảng hoạt động phụ trách

4. Thực hiện nội dung công việc khác theo phân công của Giám đốc Nghiên cứu Chiến lược và Giám đốc Khối Chiến lược

5. Đào tạo nhân sự được giao phụ trách:

 • Hỗ trợ nhân sự mới theo yêu cầu;
 • Tham gia cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan;
 • Tham gia xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị.

Quảng cáo / Dành cho nhà tài trợ
Liên hệ: E-mail: quanhedoanhnghiep@hub.edu.vn
Điện thoại: (028) 38971633

Yêu cầu

1. Trình độ:

 • Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
 • Tiếng Anh cấp độ B1
 • Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong đó tối thiểu 5 năm kinh nghiệm liên quan đến chiến lược/kế hoạch/quản trị

3. Kiến thức:

 • Am hiểu hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, hệ thống văn bản, quy định của pháp luật/ nội bộ liên quan đến tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, tác nghiệp ngân hàng
 • Hiểu biết về lĩnh vực tài chính ngân hàng, đặc biệt là các hoạt động quản trị, tín dụng, kinh doanh
 • Hiểu biết về công tác phân tích chiến lược trong hoạt động ngân hàng
 • Hiểu biết về phương pháp đánh giá hiệu suất, hiệu quả hoạt động của tổ chức

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/thái độ:
  • Tinh thần trách nhiệm 
  • Gắn bó với tổ chức
 • Năng lực chung:
  • Khả năng giao tiếp & truyền thông
  • Khả năng đàm phán
  • Khả năng phân tích và định lượng
  • Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi
  • Khả năng thích nghi
 • Năng lực chuyên môn:
  • Khả năng xây dựng chiến lược;
  • Khả năng nghiên cứu, phân tích kinh tế, thị trường, khách hàng

5. Các yêu cầu khác:

 • Tuân thủ tuyệt đối các quy định và kỷ luật tốt.

Phúc lợi

Lương thỏa thuận

Thông tin liên hệ

•  Bộ phận tuyển dụng:

•  Điện thoại: 0962.000.835

• Website Tuyển dụng: http://career.msb.com.vn

•  Email: tuyendung@msb.com.vn