CTY TNHH Phần Mềm FPT HCM

Giới thiệu

Là thành viên thuộc Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam FPT

Với sứ mệnh tiên phong mang Internet, mang kết nối đến với người dân Việt Nam cùng mong muốn lớn lao mỗi gia đình Việt Nam đều sử dụng ít nhất một dịch vụ của Công ty, FPT Telecom đang nỗ lực thực thi Chiến lược “Mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng” trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa cốt lõi “Lấy khách hàng làm trọng tâm” và nền tảng sức mạnh công nghệ FPT, từ đó tiên phong trở thành Nhà cung cấp dịch vụ số có trải nghiệm khách hàng vượt trội, tốt nhất tại Việt Nam.

LĨNH VỰC KINH DOANH
Cung cấp hạ tầng mạng viễn thông cho dịch vụ Internet băng rộng
Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Internet, điện thoại di động
Dịch vụ Truyền hình trả tiền
Dịch vụ tin nhắn, dữ liệu, thông tin giải trí trên mạng điện thoại di động
Thiết lập hạ tầng mạng và cung cấp các dịch vụ Viễn thông, Internet
Xuất nhập khẩu thiết bị Viễn thông và Internet.
Dịch vụ Viễn thông cố định nội hạt
Dịch vụ Viễn thông giá trị gia tăng
Dịch vụ Viễn thông cố định đường dài trong nước
Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.