Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phát (Tpcoms)

Giới thiệu

TPCOMS - viễn thông nâng tầm sức mạnh

Xu hướng đột phá viễn thông của tương lai Tận dụng sức mạnh viễn thông, đón đầu cơ hội bứt phá Sức mạnh viễn thông thay đổi cuộc chơi Sức mạnh viễn thông tiên phong dẫn đầu Cách mạng viễn thông dẫn đầu xu thế Kiến tạo giá trị viễn thông khác biệt

Nền tảng hoạt động

-  Hạ tầng mạng đã triển khai tại TP.HCM và hơn 30 tỉnh thành.

-  Hệ thống Core / POP / các tuyến truyền dẫn liên tỉnh.

-  Quyền khai thác các tuyến truyền dẫn quốc tế từ các Telco lớn, tuyến đường trục hợp tác chiến lược với VTC, MBF, Gtel, SPT.